NUNSPEET - Regio Noord Veluwe (RNV) wordt Samenwerking Noord Veluwe (SNV). In een nieuwe opzet willen de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem de onderlinge samenwerking verbeteren en versterken. Dat zullen de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hun gemeenteraden voorstellen. Wanneer de raden hiermee instemmen is de nieuwe samenwerking per 1 januari 2018 een feit.

‘De kunst van het verbinden…’

Aanleiding voor de vernieuwing is het rapport van Geert Jansen (Januari 2017). Op verzoek van de gemeenten heeft hij in het rapport ‘De kunst van het verbinden’ aanbevelingen gedaan voor een nieuwe en betere invulling van de samenwerking op de Noord Veluwe. De verschillende taken waarbij wordt samengewerkt zullen worden ondergebracht in een ‘gastheermodel’. Daarbij worden deze gezamenlijke taken verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Ook de gemeente Hattem zal hier aan deelnemen.

Verdeling en vernieuwing van taken

In een Uitvoeringsplan is beschreven hoe de taken onder de deelnemende gemeenten worden verdeeld. Tegelijkertijd willen de gemeenten de samenwerking vernieuwen. Door samen met maatschappelijke partners (ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen) goed in te spelen op de uitdagingen en kansen op de Noord Veluwe willen de gemeentebesturen de kansen op ontwikkeling van het gebied, van de welvaart en het welzijn vergroten. Hiervoor zijn er alvast een aantal strategische thema’s benoemd; de versterking van de toeristisch-recreatieve functie van de Veluwe (Veluwe op 1), een betere bereikbaarheid van het gebied (o.a. knelpunten A 28), de mogelijke economische effecten van de nieuwe status van Lelystad Airport en het werken aan een regionale sociaal economische ontwikkelingsvisie.

Planning

De colleges van B&W zullen de plannen voor een nieuwe samenwerking in september 2017 aan hun gemeenteraden ter besluitvorming voorleggen. Wanneer de gemeenteraden hier mee instemmen zullen de taken per 1 november 2017 bij de deelnemende gemeenten worden ondergebracht. Per 1 januari 2018 is dan de overgang van de RNV naar de SNV een feit.

Het uitvoeringsplan ‘Samenwerking Noord Veluwe’ is in te zien via www.regionoordveluwe.nl. In dit plan is onder andere de verdeling van de taken onder de gemeenten beschreven.