<< Ga terug

Nunspeet verbindt zich voor vier jaar aan Jeugdcultuurfonds

Nunspeet verbindt zich voor vier jaar aan Jeugdcultuurfonds
Vlnr mevrouw M.P.E. Sinte Maartensdijk, bestuurslid van de Stichting Jeugdcultuurfonds Gelderland; Gerrit Wielink, directievoorzitter Rabobank Noord Veluwe en Nunspeets wethouder Gert van den Berg.

NUNSPEET - Wethouder Gert van den Berg van de gemeente Nunspeet heeft zijn handtekening gezet onder de overeenkomst die de gemeente Nunspeet de komende vier jaar met het Jeugd­cultuurfonds verbindt. Het Jeugdcultuurfonds komt naast het Jeugdsportfonds dat al langer actief is in de gemeente Nunspeet. Het samenwerken met deze fondsen is een uitvloeisel van het colle­ge­pro­gramma 2014 – 2018.

In Nederland wonen ongeveer 400.000 kinderen in gezinnen met een minimum inkomen.

Cultuur is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugd­­cultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposities de kans te geven om mee te doen door middel van actieve cultuurbeoefening. Het Jeugd­cultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoe­de opgroeien. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

De gemeente Nunspeet onderschrijft deze doelstelling en heeft besloten om zich per 1 ju­li 2017 aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds Gelderland en financiën beschikbaar te stellen om kinderen uit de gemeente Nunspeet cultuur te laten beoefenen. Het Jeugd­cultuurfonds is een aanvulling op de al bestaande gemeentelijke bijdrageregeling voor sociaal culturele activiteiten.

De Rabobank Foundation Nederland ondersteunt eveneens de missie van het Jeugd­cul­tuurfonds -het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag op muziek- of dansles gaan- en draagt daarom € 2.500,- bij aan de start van het Jeugdcultuurfonds in Nunspeet. Zo geeft de Rabo­bank Foundation gestalte aan haar eigen opdracht: kans­arme mensen in groepsverband toegang bieden tot kansrijke netwerken. De Rabobank Foun­da­tion Nederland sponsort het Jeugd­cultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

Directievoorzitter G. Wielink van Rabobank Noord Veluwe was bij de ondertekening aanwezig om namens de Rabobank Foundation de cheque te overhandigen. Ook de opbrengst van de verkoopbeurs van het project Molijn van het Nuborgh College Veluvine en de ondernemersavond 'Trots op de toekomst' gaat naar het fonds. De opbrengst van de verkoopbeurs was € 1.630,-. Elke euro die is besteed door de inwoners van Nunspeet gaat naar het jeugdcultuurfonds. De inkoopkosten van de beurs zijn betaald door Rabobank Noord Veluwe en het Van den Broek Lohman Fonds. Het gaat hier opnieuw over een bedrag van € 2.500,-.

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in gezinnen leven met weinig geld, kunnen in aan­merking komen voor ondersteuning. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de lesgelden en de eventueel benodigde attributen tot een maximaal bedrag van € 425 per jaar. Het bedrag wordt rechtstreeks naar de rekening van de cultuuraanbieder overgemaakt. Ouders, kinderen en cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen wor­den gedaan door professionals, de zogenaamde intermediairs van het Jeugdcultuurfonds.

Aanmelden Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen. Kinderen aanmelden gaat via de intermediairs in Nunspeet. Voor vragen over het Jeugdsport- en/ of cultuurfonds kunt u terecht bij het lokale aanspreekpunt in Nunspeet de heer F. van der Voort, proces coördinator Sociaal Domein van de gemeente Nunspeet, per mail via f.m.van.der.voort@nunspeet.nl.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds Gelderland, neem dan contact op met de heer J. Engelsman van Jeugdcultuurfonds Gelderland via jurjen@jeugdsportencultuurfondsgld.nl. Kijk voor meer algemene informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Voor meer informatie over de samenwerking met het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Nunspeet, kunt u contact opnemen met de heer G. Witteveen via g.witteveen@nunspeet.nl.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo